Inspectieloket - Homepage

Nieuws

  1. Eindrapport van de tijdelijke commissie ICT-projecten bij de overheid23-10-2014

    De Erfgoedinspectie houdt toezicht op het erfgoed, de informatiehuishouding bij de rijksoverheid en op de onrechtmatige in- en uitvoer van het mondiale erfgoed.

    www.erfgoedinspectie.nl/.../1605
  2. ILT sluit convenant met Waterleiding Maatschappij Limburg23-10-2014

    Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) hebben 23 oktober een convenant ondertekend. Hierin zijn afspraken vastgelegd...

    www.ilent.nl/actueel/ilt_sluit_convenant_met_waterleiding_maatschappi...

Meer nieuws

Uitgelicht

Kennisagenda rijksinspecties

Kennisagenda rijksinspecties

Door kennisuitwisseling tussen inspecties en wetenschap krijgt de Kennisagenda rijksinspecties stapsgewijs vorm. Op 4 november in Utrecht.

Opleidingenaanbod 2014

Opleidingenaanbod 2014

Leren van uw collega's van andere inspectiediensten is een rode draad binnen de Inspectieraad. Bekijk ons opleidingenaanbod voor 2014.

Inspectiebreed zoeken:

binnen alle rijksinspecties tegelijkertijd.

Inspectieloket Digitale toegang tot rijksinspecties