Inspectieloket - Homepage

Nieuws

  1. Duikongeval Koedijk 4 augustus 2014 | Inspectie Veiligheid en Justitie27-03-2015

    ... Dat zijn de conclusies van het onderzoek dat de Inspectie Veiligheid en Justitie deed naar de inzet van een duikploeg in het...

    www.ivenj.nl/actueel/inspectierapporten/duikongeval-koedijk-4-augustu...
  2. Rapport: Huidige situatie meldkamers | Inspectie Veiligheid en Justitie27-03-2015

    ... Daarbij ontbreekt het aan sturing op het beheer van de meldkamer en aan een algehele risico-inventarisatie ten aanzien van de...

    www.ivenj.nl/actueel/inspectierapporten/rapport-huidige-situatie-meld...

Meer nieuws

Uitgelicht

Kennisagenda rijksinspecties

Kennisagenda rijksinspecties

Door kennisuitwisseling tussen inspecties en wetenschap krijgt de Kennisagenda rijksinspecties stapsgewijs vorm. Op 4 november in Utrecht.

Opleidingenaanbod 2015

Opleidingenaanbod 2015

Leren van uw collega's van andere inspectiediensten is een rode draad binnen de Inspectieraad. Bekijk ons opleidingenaanbod voor 2015.

Inspectiebreed zoeken:

binnen alle rijksinspecties tegelijkertijd.

Inspectieloket Digitale toegang tot rijksinspecties