Inspectieloket - Homepage

Nieuws

  1. Zorggroep De Vierhoeve onder verscherpt toezicht02-09-2014

    De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft Zorgboerderij De Vierhoeve voor zes maanden onder verscherpt toezicht gesteld. Er zijn structurele tekortkomingen in...

    www.igz.nl/.../zorgboerderij_de_vierhoeve_onder_verscherpt_toezicht.aspx
  2. Internationale experts lichten veiligheid Borssele door01-09-2014

    Vandaag start de OSART-missie (Operational Safety Review Team) onder leiding van het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA). In opdracht van de Kernfysische...

    www.ilent.nl/actueel/internationale_experts_lichten_veiligheid_borsse...

Meer nieuws

Uitgelicht

Kennisagenda rijksinspecties

Kennisagenda rijksinspecties

Door kennisuitwisseling tussen inspecties en wetenschap krijgt de Kennisagenda rijksinspecties stapsgewijs vorm. Op 4 november in Utrecht.

Opleidingenaanbod 2014

Opleidingenaanbod 2014

Leren van uw collega's van andere inspectiediensten is een rode draad binnen de Inspectieraad. Bekijk ons opleidingenaanbod voor 2014.

Inspectiebreed zoeken:

binnen alle rijksinspecties tegelijkertijd.

Inspectieloket Digitale toegang tot rijksinspecties