1. Home 
 2. Actueel 
 3. Nieuwsberichten rijksinspecties 
 4. Nieuwsberichten alle rijksinspecties

Nieuwsberichten alle rijksinspecties

Op deze pagina treft u een overzicht aan van alle nieuwsberichten die door de Rijksinspecties zijn uitgebracht. Hieronder worden de meest recente nieuwsberichten getoond. Via de uitklapmenu's kunt u op jaar, maand en/of onderwerp zoeken in het nieuwsarchief.

 1. Rapport onderzoek injectienaalden is klaar22-05-2015

  In opdracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft het RIVM onderzocht of er gezondheidsrisico’s zijn bij het gebruik van twee typen injectienaalden van...

  www.igz.nl/.../nieuws/rapport-onderzoek-injectienaalden-is-klaar.aspx
 2. In haven Rotterdam 2 miljoen kilo illegaal huishoudelijk afval onderschept21-05-2015

  De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft in mei samen met de Douane in de Rotterdamse haven 2 miljoen kilo illegaal huishoudelijk afval onderschept. De in...

  www.ilent.nl/.../in-haven-rotterdam-2-miljoen-kilo-illegaal-hu.aspx
 3. Meer controle op injectieputten in Twente | Staatstoezicht op ...13-05-2015

  ... NAM begon in 2011 met het injecteren van productiewater uit Schoonebeek in een leeg gasreservoir in Twente. Volgens ...

  www.sodm.nl/nieuws/2015/meer-controle-injectieputten-twente
 4. Onderzoek huidige situatie meldkamers | Agentschap ...12-05-2015

  ... Daarbij ontbreekt het aan sturing op het beheer van de meldkamer en aan een algehele risico-inventarisatie ten aanzien van de...

  www.agentschaptelecom.nl/.../2015/onderzoek-huidige-situatie-meldkamers
 5. Burgers graag betrokken bij toezicht op zorg11-05-2015

  Burgers vinden het belangrijk om betrokken te zijn bij het toezicht op de kwaliteit van zorg. Vooral patiëntenverenigingen en cliëntenraden kunnen hierin een rol...

  www.igz.nl/.../nieuws/burgers-graag-betrokken-bij-toezicht-op-zorg.aspx
 6. Samenwerkende jeugdinspecties publiceren Toezichtkader Stelseltoezicht Jeugd11-05-2015

  Worden jeugdigen en gezinnen die zorg en ondersteuning nodig hebben effectief en in goede samenwerking geholpen door de betrokken (hulp)organisaties? Deze vraag staat...

  www.igz.nl/.../nieuws/samenwerkende-jeugdinspecties-publiceren-toez.aspx
 7. Risico injectienaalden verwaarloosbaar07-05-2015

  Het mogelijke gezondheidsrisico van injectienaalden van Terumo en andere fabrikanten is verwaarloosbaar. Er is geen reden om deze injectienaalden niet te gebruiken....

  www.igz.nl/.../actueel/nieuws/risico-injectienaalden-verwaarloosbaar.aspx
 8. Bestrijding infectieziekten en tuberculose door GGD’en op orde06-05-2015

  De GGD’en hebben het bestrijden van infectieziekten en tuberculose (tbc) goed op orde. Ze komen snel in actie bij een melding. Wel kan het samenwerken met andere...

  www.igz.nl/.../nieuws/bestrijding-infectieziekten-en-tuberculose-do.aspx
 9. Tweede Monitor Vreemdelingenketen | Inspectie Veiligheid en Justitie06-05-2015

  Zo is bijvoorbeeld de informatieoverdracht tussen de ketenpartners die zijn betrokken bij het vertrek van een vreemdeling zichtbaar verbeterd. ......

  www.ivenj.nl/.../tweede-monitor-vreemdelingenketen.aspx?cp=131&cs=64513
 10. PrivaZorg AWBZ B.V. onder verscherpt toezicht06-05-2015

  De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft PrivaZorg AWBZ B.V. onder verscherpt toezicht gesteld. Het verscherpt toezicht is gericht op drie steunpunten:...

  www.igz.nl/.../nieuws/privazorg-awbz-bv-onder-verscherpt-toezicht.aspx
Inspectieloket Digitale toegang tot rijksinspecties

Hoofdmenu