1. Home 
  2. Domeinen 
  3. Binnenvaart 
  4. Samenwerking inspectiediensten binnenvaart

Binnenvaart

Samenwerking inspectiediensten binnenvaart


Veilig verkeer en vervoer zijn de uitgangspunten van toezicht in de binnenvaartsector. Hieronder valt onder andere het bedrijf, het vaartuig en de lading. Men streeft naar meer samenwerking tussen de inspectiediensten. Meer samenwerking betekent voor u namelijk dat dubbele of veelvuldige controles worden voorkomen en een controle zo efficiënt mogelijk wordt uitgevoerd. Met andere woorden ‘minder toezichtlast’. Maar het samenwerkingsverband houdt meer in. Zo wordt constant de veiligheid en naleving van regelgeving getoetst en wordt er geïnvesteerd op de gesignaleerde risico’s. Bijvoorbeeld door thema-acties of het feit dat bepaalde risicovolle onderwerpen het gehele jaar door de aandacht van de inspecteurs hebben.

Op deze pagina’s vindt u onder meer alle relevante informatie over toezicht, controles en de toezichtactiviteiten in de binnenvaart. Verder vindt u nieuwsberichten, informatie over de wet- en regelgeving en documenten en over de samenwerkende inspectiediensten.

Zie ook

Inspectieloket Digitale toegang tot rijksinspecties

Hoofdmenu