1. Home 
  2. Domeinen 
  3. Land- en tuinbouw 
  4. Samenwerking inspecties land- en tuinbouw

Land- en tuinbouw

Samenwerking inspecties land- en tuinbouw

Bedrijven in de landbouw en tuinbouw hebben één aanspreekpunt in de vorm van een Inspectieloket Land- en Tuinbouw. Door het inspectieloket is de organisatie van het toezicht op de landbouw en tuinbouw inzichtelijker en beter benaderbaar. Ook is door de verdergaande samenwerking de informatie-uitwisseling tussen de betrokken inspecties verbeterd. Het is duidelijk dat dit een meerwaarde oplevert voor zowel de bedrijven als de inspectiediensten in de land- en tuinbouwsector.

Hoe wordt er samengewerkt?
Indien door de AID, Arbeidsinspectie (AI), nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (VWA), Plantenziektenkundige Dienst (PD) en Dienst Landelijk Gebied (DLG) bij dezelfde doelgroep controles moeten worden uitgevoerd, zullen de inspecties dit onderling afstemmen. Tussen de VWA en de AID zijn daarnaast afspraken gemaakt over de taakverdeling:

* de AID is verantwoordelijk voor het toezicht op de primaire sector waar de land- en tuinbouw onderdeel van uit maakt en het vervoer dat hieruit voortvloeit;
* de nieuwe VWA is verantwoordelijk voor het toezicht op de secundaire sector. Echter, voor sommige specifieke taken bij de land- en tuinbouw (o.m. monsterneming bloed) komt VWA zelf langs bij de primaire sector;
* de AID vervult de zogenoemde strafrechtelijke vangnetfunctie voor de VWA.
* de Algemene Inspectiedienst en de Arbeidsinspectie zullen samenwerken in het toezicht op  gewasbeschermingsmiddelen. De AID controleert de toelating van de  gewasbeschermingsmiddelen. Het gaat daarbij meestal om middelen die nog in de verpakking zitten en op een adequate manier zijn opgeslagen. De AI controleert of met de inhoud van de verpakking ofwel het gewasbeschermingsmiddelen adequaat wordt omgegaan. De AID en AI gaan voor deze controles gezamenlijk op pad.

In samenwerking met de brancheorganisatie worden metingen verricht om objectief vast te stellen of de gezamenlijke aanpak van de AID, AI, DLG, PD en VWA leidt tot vermindering van de toezichtlast voor de bedrijven in de land- en tuinbouw.

Bereikbaarheid
De rijksinspecties werken samen in één loket. Hier kan de ondernemer terecht voor informatie over het toezicht op uw bedrijf, van welke rijksinspectie dan ook. Het Inspectieloket Land- en Tuinbouw is te bereiken per e-mail en op werkdagen tussen 08.30 en 16.30 uur via 0800-555 1 555 (gratis) Hier kunt u met al uw vragen terecht over toezicht op uw bedrijf. Natuurlijk kunt u ook bellen of e-mailen met opmerkingen en klachten. In de meeste gevallen krijgt u meteen antwoord, anders wordt u doorverbonden met de mensen die juist van uw vraag verstand hebben of uw klacht kunnen behandelen.

Heeft u vragen over de uitvoering van de wet- en regelgeving van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit of over uw eigen specifieke bedrijfssituatie dan kunt u contact opnemen met het LNV-Loket of via 0800 - 22 333 22 (gratis) op werkdagen van 8.30-16.30 uur.

Inspectieloket Digitale toegang tot rijksinspecties

Hoofdmenu