1. Home 
  2. Domeinen 
  3. Schiphol 
  4. Toezichtactiviteiten 
  5. Wie komen er bij u inspecteren? 
  6. Inspectie Leefomgeving en Transport

SchipholInspectie Leefomgeving en Transport

Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt toezicht op verschillende bedrijven en activiteiten op Schiphol. Het gaat met name om het toezicht op de naleving van veiligheidregels op het domein Luchtvaart en Goederenvervoer. 

Daarnaast ziet ILT erop toe dat Schiphol, de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en de luchtvaartmaatschappijen binnen de vastgestelde geluidsnormen en regels gebruik maken van de luchthaven. 
Het doel van het toezicht is de kans op ongevallen en milieuvervuiling zo klein mogelijk te maken.

Luchtvaart
Schiphol is een door ILT gecertificeerde luchthaven. Gecertificeerde bedrijven moeten blijvend aantonen dat de bedrijfsprocessen beheerst verlopen zodat de veiligheid gewaarborgd blijft. Hiertoe voert IVW periodiek audits uit. ILT past een dynamisch autditprogramma toe. Dat wil zeggen dat de frequentie en/of omvang van de audits afhankelijk is van de complexiteit en de kwaliteit van het bedrijf. Deze toezichtmethode hanteert ILT inmiddels ook voor luchtvaartmaatschappijen, vliegtuigonderhoudsbedrijven, opleidinginstellingen, aeromedische instituten en luchtverkeersleidingorganisaties.


Vervoer en opslag gevaarlijke stoffen

ILT controleert ook of het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht en op luchthavens volgens de regels gaat. Regels die niet alleen van toepassing zijn op het vervoer per vliegtuig maar ook op het transport van en naar de luchthaven.  
Voor het omgaan met gevaarlijke stoffen verleent ILT erkenningen, ontheffingen en toestemmingen en inspecteert  vervolgens de aanvoer en de opslag van gevaarlijke stoffen op het luchthaventerrein en de belading van vliegtuigen. Aandacht gaat hierbij uit naar, veiligheidsrisico's, verpakking en etikettering, bevoegdheden en opleidingen. Er gelden ook speciale regels voor gevaarlijke stoffen in passagiersbagage. De inspectie kan worden betrokken bij de controle van passagiersbagage.

Zie ook

Inspectieloket Digitale toegang tot rijksinspecties

Hoofdmenu