1. Home 
 2. Domeinen 
 3. Zeehavens 
 4. Samenwerking toezichthouders in de zeehavens

ZeehavensSamenwerking toezichthouders in de zeehavens

Samenwerking toezichthouders in Amsterdam en Rotterdam 
Het Kabinet heeft de ambitie om het overheidstoezicht te moderniseren. Doel daarvan is de effectiviteit van het overheidstoezicht te vergroten en de lastendruk te verlagen. Hiertoe is het toezicht georganiseerd in domeinen waar veel toezichtlast voorkomt, waaronder het domein Vervoer over Water. Het domein Vervoer over water is onderverdeeld in Zeehavens en Binnenvaart.

Zeehavens kent een viertal aspecten waar toezicht op wordt gehouden: Zeeschip, Lading, Grenstoezicht en Havenbeveiliging. De samenwerking is in eerste instantie gezocht in de zeehavens Amsterdam en Rotterdam. Andere zeehavens worden uitgenodigd om op een geschikt moment aan te sluiten. 

Voor het domein Zeehavens zijn de ambities uitgewerkt in streefbeelden.  

 • Beschikbare inspectiecapaciteit efficiënter en effectiever inzetten
 • Voorkomen van overlappen van gelijksoortig toezicht door verschillende inspectiediensten 
 • Minder procesverstoring door inspecties
 • Besparingen op administratieve lasten bij bedrijven
 • Verbetering van de betrouwbaarheid van informatiestromen tussen toezichthouders
 • Eenduidig aanspreekpunt voor informatie welke inspecties waar en op welk moment door wie zullen plaatsvinden\Toezichthouders delen inspectie-informatie
 • Meer professionaliteit bij inspecteurs
 • Modernisering van het toezicht, o.a. door systeemtoezicht
 • Optimalisering van de taken en verantwoordelijkheden tussen toezichthouders
 • Harmoniseren, vereenvoudigen en verbeteren van de regelgeving

Uiteindelijk zal dit moeten leiden tot een betere naleving door de sector.

Zie ook

Inspectieloket Digitale toegang tot rijksinspecties

Hoofdmenu