1. Home 
  2. Informatie voor 
  3. Informatie voor Bedrijven 
  4. Starters

Informatie voor BedrijvenStarters

Als startende ondernemer dient u op de hoogte te zijn van regels waaraan u moet voldoen. U voorkomt daarmee ook dat een boete wordt opgelegd. Onderstaand hebben wij voor u een overzicht geplaatst met informatie over regelgeving die betrekking heeft op toezicht en vanuit de inspectiediensten wordt gepubliceerd.

Agentschap Telecom
Algemene Inspectiedienst
Arbeidsinspectie
Douane
Erfgoedinspectie 
Inspectie voor de Gezondheidszorg
Inspectie Verkeer en Waterstaat 
nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit
VROM Inspectie 

Met ingang van 2010 zijn er vaste verandermomenten voor alle wetten en Algemene Maatregelen van Bestuur. Daarmee wordt aan de klacht van burgers, publieke professionals en medeoverheden over de veelheid aan wijzigingen in regelgeving gehoor gegeven. Om op de hoogte te blijven van deze wijzigingen kunt u het totaal overzicht raadplegen. U kunt voor de regelgeving natuurlijk ook uw eigen branchevereniging of bedrijfschap raadplegen.
De inspectiediensten werken niet alleen onderling samen maar ook met andere overheidsinstanties, waar u meer branchespecifieke informatie kunt vinden. 

Handige links:
Antwoord voor bedrijven
Omgevingsvergunning 
Risico- Inventarisatie en evaluatie 
BiBob 

Voor algemene informatie over het starten van een onderneming zijn er verschillende websites die u kunt raadplegen, zoals de Kamer van Koophandel of de Belastingdienst. Vergeet ook niet de website van de gemeente waar u de onderneming gaat starten te raadplegen.

Inspectieloket Digitale toegang tot rijksinspecties

Hoofdmenu