1. Home 
  2. Vernieuwing Toezicht 
  3. Programma Communicatie

Programma Communicatie

De rijksinspecties dragen met hun toezichthoudende taken bij aan veiligheid en duurzaamheid. Om de veiligheid, duurzaamheid en kwaliteit  van Nederland te ondersteunen, houden ze niet alleen toezicht, maar maken rijksinspecties ook kenbaar waar het goed gaat en waar niet.

Communicatie speelt dus een grote rol. De Inspectieraad is vier jaar geleden met het programma Communicatie gestart. Voor de naleving is het van belang dat toezichtinformatie eenvoudig vindbaar is. Hiervoor is onder meer deze website ontwikkeld. Eén verbindende portal voor alle rijksinspecties: bezoekers komen automatisch bij de juiste inspectiedienst terecht. Via één zoekopdracht kunnen bedrijven, instellingen en particulieren alle rijksinspectiesites tegelijk doorzoeken. Om dit mogelijk te maken zijn een inspectiestijlgids en metadatering ontwikkeld.

Daarnaast geeft het programma Communicatie een digitale nieuwsbrief uit over de vernieuwing van het toezicht.  

Verder zijn er communicatie-instrumenten (bijvoorbeeld formats voor rapporten en brieven) ontwikkeld waar inspecties gebruik van kunnen maken. 

Ook zorgt het programma Communicatie voor kennisuitwisseling onder communicatiemedewerkers van inspecties, bijvoorbeeld op het gebied van nalevingscommunicatie. Nalevingscommunicatie is gericht op het beïnvloeden van kennis, houding en gedrag van ondertoezichtstaanden met als doel het nalevingsgedrag te verbeteren.

Meer informatie over de doelstellingen en resultaten van het programma Communicatie vindt u in het plan van aanpak. 

Heeft u nieuws voor de digitale nieuwsbrief of voor deze website, mail dan naar info@inspectieraad.nl.

Meer informatie

Inspectieloket Digitale toegang tot rijksinspecties

Hoofdmenu