1. Home 
  2. Vernieuwing Toezicht 
  3. Programma e-Inspecties 
  4. Gegevensuitwisseling 
  5. Inspectieview bedrijven

Programma e-InspectiesInspectieview bedrijven

Wijziging beheer van gebruikersgegevens
Met ingang van 1 januari 2013 Is het beheer van de gebruikersgegevens van Inspectieview bedrijven overgedragen aan coördinatoren binnen de organisaties die het systeem gebruiken (gemeenten, provincies, ministeries, waterschappen). Wijziging van gebruikersgegevens dienen via de coördinator van de organisatie te worden ingediend. Lees meer.

Relatie tussen Inspectieview bedrijven en Ondernemingsdossier
Inspectieview is een virtueel dossier waarin inspecteurs informatie over inspectieobjecten kunnen raadplegen. Enerzijds biedt Inspectieview landelijke, regionale en lokale toezichthouders de mogelijkheid elkaars informatie over objecten van handhaving in te zien. Anderzijds biedt Inspectieview een infrastructuur die het eenvoudiger maakt om ondertoezichtstaanden inzage te geven in de mogelijkheid om informatie die over hen bij toezichthouders is vastgelegd in te zien. In tegenstelling tot Inspectieview is het Ondernemingsdossier een tool van de ondernemer. Het Ondernemingsdossier stelt een onderneming in staat om informatieuit de eigen bedrijfsvoering beschikbaar te stellen aan toezichthouders en vergunningverleners. De ondernemer bepaalt wie of welke overheidsinstantie hij toegang verleent tot zijn Ondernemingsdossier. Lees meer over de relatie tussen Inspectieview en het Ondernemingsdossier.

Bulkvoorziening van start


Bulkvoorziening Inspectieviews 

Met een informatieve bijeenkomst voor “beslissers” is het startschot gegeven voor de realisatie van de “Bulkvoorziening Inspectieviews”.
Lees meer.

Gebruik van Inspectieview in het toezichtproces
Op Inspectieloket is een eerste versie van een handleiding gepubliceerd voor het gebruik van Inspectieview in het toezichtproces.
Lees meer.

NVWA; supersnel aangesloten met Digikoppeling
Onlangs sloot ook de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) aan op Inspectieview bedrijven: binnen drie maanden, dankzij Digikoppeling.
Lees meer.

Implementatie Inspectieview bedrijven release 3.0
De implementatie van Inspectieview bedrijven release 3.0 is onlangs succesvol afgerond.
Lees meer.

Praktijkmiddag Inspectieview bedrijven smaakt naar meer
Grote belangstelling, een hoge opkomst en informatieve presentaties die veel vragen en discussies ontlokten: de organisatie van de Praktijkmiddag Inspectieview bedrijven kijkt terug op een nuttige en dus geslaagde bijeenkomst, woensdag 13 juni jl. in Utrecht.
Lees meer.

Meer artikelen:

 

Inspectieview bedrijven is een voorziening waarmee inspectiediensten gegevens delen over inspecties en handhaving bij bedrijven. De informatie uit Inspectieview bedrijven kan worden gebruikt bij het maken van een selectie van te bezoeken bedrijven. Inspectiediensten kunnen door Inspectieview bedrijven beter geïnformeerd zijn en daardoor meer risicogericht en effectiever toezicht houden. Goed presterende bedrijven zullen minder last van het toezicht ervaren terwijl de inspectiediensten hun aandacht richten op de bedrijven die dat nodig hebben. Eind 2011 delen vijf grote rijksinspecties hun gegevens via Inspectieview bedrijven. Op dat moment maken honderden inspecteurs bij alle overheidslagen er gebruik van. 

 

Zie ook

Inspectieloket, inzicht in inspectiewerk

Hoofdmenu