1. Home 
  2. Vernieuwing Toezicht 
  3. Programma e-Inspecties 
  4. Gegevensuitwisseling 
  5. Inspectieview bedrijven 
  6. Symposium Inspectieview (bedrijven)

Programma e-InspectiesSymposium Inspectieview (bedrijven)

"Effectiever toezicht door gegevensuitwisseling"

Overweldigende belangstelling voor symposium "Effectiever toezicht door gegevensuitwisseling"
Op 7 december vindt het symposium "Effectiever toezicht door gegevensuitwisseling" plaats. Er is veel belangstelling voor het symposium. Ruim een week voor de geplande datum zijn er al meer dan 160 registraties. De organisatie ziet zich dan ook genoodzaakt de inschrijving te stoppen. Een luxeprobleem, aldus Peter Berrevoets, projectleider "Landelijke uitrol Inspectieview bedrijven". Vanuit dit project wordt het symposium georganiseerd. Voor de belangstellenden die er niet bij kunnen zijn, heeft Berrevoets één "schrale troost": "We zullen uitgebreid over het symposium communiceren. Mensen die hun contactgegevens invullen op het webformulier worden door ons actief geïnformeerd." Wie concrete vragen of suggesties heeft, kan die mailen naar bedrijven@inspectieview.nl

Voorzitter Inspectieraad op symposium 
De inspecteur-generaal van de Inspectie SZW i.o en voorzitter van de Inspectieraad, Jan van den Bos, is spreker op het symposium "Effectiever toezicht door gegevensuitwisseling". Hij zal deelnemen aan een paneldiscussie over de toekomst van Inspectiew, samen met o.a. Jan Ruijter (hoofd Informatievoorziening Arbeidsinspectie) en Ferry de Rijcke (programma-directeur e-Inspecties). Van den Bos zal aan het eind van het symposium ook een wrap-up geven van de belangrijkste zaken waarover gesproken en gediscussieerd is.

Informatie symposium 

Vermindering van de toezichtlast voor bedrijven is een van de doelstellingen van dit kabinet. Toezichthouders kunnen dit realiseren door uitwisseling van inspectiegegevens. Inspectieviews helpen daarbij, doordat aangesloten partijen inzicht krijgen in elkaars inspectiegegevens. Eind 2011 organiseert ICTU als afsluiting van haar rol als ontwikkelaar van Inspectieview bedrijven een symposium over de stand van zaken. Tijdens dit evenement wordt teruggeblikt, maar vooral vooruitgekeken. Hoe gaat het delen van gegevens helpen het toezicht in Nederland effectiever te maken? Welke randvoorwaarden moeten daarvoor ingevuld worden? En hoe gaan Inspectieviews daarbij helpen? De dag zal geleid worden door Dirk-Jan de Bruijn, directielid van ICTU.
 
Doelgroep: inspecteurs/toezichthouders, beleidsambtenaren, managers en coördinatoren toezicht en handhaving.
 
Datum: Woensdag 7 december 2011, 12.00 - 17.30 uur
 
Locatie: NBC - Nieuwegein Business Centre, Blokhoeve 1, 3438 LC Nieuwegein

Meer informatie: www.inspectieloket.nl/inspectieview 

Programma
Het symposium gaat over effectiever toezicht door gegevensuitwisseling. We maken de balans op rond inspectieviews en kijken met u naar de toekomst.
 
12.00 - 12.45: Inlooplunch
 
12.45 - 12.50: Openingswoord
 
12.50 - 13.20: Appetizer: Uitwisseling van gegevens: meer dan de som der delen
 
13.20 - 13.50: Vernieuwing Toezicht en de rol van informatie-uitwisseling en automatisering, door Jaap Uijlenbroek, directeur-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk
 
13.50 - 14.20: Van Inspectieview bedrijven tot een stelsel van Inspectieviews. Duopresentatie door Jan Ruijter (hoofd Informatievoorziening Arbeidsinspectie) en Ila Bujar (projectmanager PIM). Jan Ruijter geeft een overzicht van de laatste ontwikkelingen rondom Inspectieview bedrijven, met een doorkijk naar de toekomst. Ila Bujar schetst een beeld van het stelsel van Inspectieviews. Ook gaat zij onder andere in op de ontwikkeling van Inspectieview milieu.
 
14.20 - 14.25: Uitleg over themadiscussies en voorstellen moderatoren
 
14.25 - 14.40: Pauze
 
14.40 - 15.50: 3 ronden met discussies in themasessies op basis van het World Café model.
 
15.50 - 16.20: Terugkoppeling en paneldiscussie met o.a. Jan van den Bos (inspecteur-generaal Inspectie SZW i.o. en voorzitter Inspectieraad), Jan Ruijter en Ferry de Rijcke (programma-directeur e-Inspecties) over de toekomst van Inspectieview.
 
16.20 - 16.30: Afsluiting en dankwoord door Jan van den Bos
 
16.30 - 17.30: Netwerkborrel

Inspectieloket, inzicht in inspectiewerk

Hoofdmenu