1. Home 
  2. Vernieuwing Toezicht 
  3. Programma e-Inspecties

Programma e-Inspecties

Het programma e-Inspecties is, als het expertisecentrum voor de inspectiediensten, de katalysator achter verbeterde gegevensuitwisseling, samenwerking in het toezicht en onderlinge synergie. Het programma heeft als doel Rijksinspecties te stimuleren en te ondersteunen bij het realiseren van oplossingen voor hun informatievraagstukken. 

Het programma e-Inspecties doorgrondt  welke problemen en behoeften er bestaan, maakt kennis en expertise  toegankelijk en helpt de inspecties om de best mogelijke oplossing te vinden uit bestaande en nieuwe ICT-middelen. 

e-Inspecties zorgt voor verbindingen met andere e-Overheidsprogramma’s en stimuleert het gebruik van gedeelte standaarden voor ict-voorzieningen.

Het programma geeft bredere bekendheid aan gerealiseerde oplossingen als Inspectieview bedrijven en de Gemeenschappelijke Inspectieruimte en stimuleert het gebruik van deze oplossingen door inspecties, gemeenten, provincies, waterschappen etc.

Voor meer informatie over het programma e-Inspecties kunt u contact opnemen met het Bureau Inspectieraad.

Zie ook

Inspectieloket Digitale toegang tot rijksinspecties

Hoofdmenu