1. Home 
  2. Vernieuwing Toezicht 
  3. Programma Professionalisering 
  4. Inspecteren is een vak

Programma ProfessionaliseringInspecteren is een vak

Burgers, bedrijven en instellingen willen effectiever en efficiënter toezicht. Dit vraagt van inspecties en inspecteurs dat ze zich nieuwe methoden en technieken eigen maken; een andere houding, vaardigheden en gedrag aanleren.
Het programma professionalisering zet activiteiten op en geeft opleidingen en trainingen gericht op het vergroten van het professioneel denken en handelen van inspecteurs, andere medewerkers en leidinggevenden bij toezichtorganisaties. 

Deze nieuwsbrief geeft een indruk van de activiteiten van het programma professionalisering.

Inspectieloket Digitale toegang tot rijksinspecties

Hoofdmenu