1. Home 
  2. Vernieuwing Toezicht 
  3. Programma Professionalisering 
  4. Verkiezingen Handhaving & Toezicht

Programma ProfessionaliseringVerkiezingen Handhaving & Toezicht

Verkiezingen Handhaving en Toezicht 2012 
De organisatie van de verkiezingen is een initiatief en een samenwerkingsverband van vijf verschillende organisaties, te weten het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV),Vereniging Stadswerk, Samenwerkende Rijksinspecties, Landelijk Overleg Milieuhandhaving (LOM) en VIDE. De beoordeling van alle projecten ligt in handen van de vakjury.
Op www.verkiezingenhandhavingentoezicht.nl is alle informatie terug te vinden over de verkiezingen, zoals een overzicht van alle leden van de vakjury, de spelregels voor deelname en informatie over de historie van de verkiezingen met een overzicht van alle winnaars van de voorgaande jaren. Op de site staat onder andere informatie over de winnaar van 2012, Taxi 2.0. Kern van het project is ondersteuning bieden aan taxiondernemers om de regels na te leven en verduidelijking en uniformering van de verschillende regels die gelden in de taxibranche. Het project laat zien hoe toezicht aan het veranderen is. Lees over het project 

Verkiezingen Handhaving en Toezicht 2011  
In 2011 zijn de verschillende verkiezingen binnen handhaving en toezicht samengevoegd tot één verkiezing met drie categorieën: de Handhaver van het Jaar, het Handhavingstalent van het Jaar en de Projecttrofee voor vernieuwend toezicht. De jury van de Verkiezingen Handhaving en Toezicht heeft de Handhaver van het Jaar en de winnaar van de VT projecttrofee bekend gemaakt.

VT-Trofee project 2010 
In 2010 is voor de tweede keer de VT-Trofee uitgereikt, aan de provincie Noord Brabant met het project Systeemgericht Toezicht.  

VT-Trofee project 2009 
Op 15 oktober 2009 werden de eerste VT-trofeeën uitgereikt tijdens de Dag van de Inspecteur. VT-inspecteur 2009 is Bianca van Lunteren geworden. Twee projecten zijn ex aequo geëindigd als VT-project 2009. Het betrof ‘1-Loket Chemelot’ en de ITAT weekendpoule van de VWA. Door op de links te klikken, kunt u filmpjes zien waarin de winnaars aan het woord komen.  Lees het persbericht over de VT trofee en het juryrapport

Inspectieloket Digitale toegang tot rijksinspecties

Hoofdmenu