1. Home 
  2. Vernieuwing Toezicht 
  3. Samenwerking andere programma's

Samenwerking andere programma's

Voor de naleving van wet en regelgeving is toezicht vanuit de overheid belangrijk. Toezicht bevordert de naleving van regels. Daarnaast levert toezicht informatie op die de samenleving, de ministers en het parlement informeert over ontwikkelingen in de praktijk en de effecten van beleid. Er zijn verschillende soorten toezicht: nalevingstoezicht, kwaliteitstoezicht, interbestuurlijk toezicht en markttoezicht. Al het toezicht is gericht op het bereiken van maatschappelijk gewenste effecten. In totaal zijn er ruim honderd instanties in Nederland die zich bezighouden met toezicht.

De samenwerking van het programma Vernieuwing Toezicht beperkt zich niet tot de rijksinspectiediensten die aangesloten zijn bij de Inspectieraad. Met gemeenten, provincies en waterschappen worden ook samenwerkingsverbanden aangegaan. Daarnaast onderhouden we nauwe contacten met andere programma’s binnen de overheid zoals de Adviesraad junior.

Inspectieloket Digitale toegang tot rijksinspecties

Hoofdmenu